Спеціальне повідомлення про аварію на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). ф. П-5, оп.118 ч, спр.7, арк. 32.

Лист-повідомлення директора ЧАЕС В.П. Брюханова «Про аварію на Чорнобильській АЕС імені В.І. Леніна». ф.П-5, оп.113, спр.293, арк.48.

Інформація Київського обкому КПУ до Центрального комітету (ЦК) КПУ про аварію на ЧАЕС. ф.П-5, оп.113, спр.293, арк.1, 2.

Лист Київського обкому КПУ міським та районним комітетам КПУ Київської області про аварію на ЧАЕС. 29.04.1986. ф.П-5, оп.118ч, спр.16, арк.1.

Статистичні відомості про листи та телеграми, які надійшли до Київського обкому КПУ у зв`язку з аварією на ЧАЕС. ф.П-5, оп.113, спр.329, арк.2.

Статистичні відомості про листи та телеграми, які надійшли до Київського обкому КПУ у зв`язку з аварією на ЧАЕС. ф.П-5, оп.113, спр.329, арк. 4.

Лист-повідомлення керівництва Кам`янського машинобудівного заводу імені 50-ти річчя Радянської України (Черкаська область) про те, що колектив заводу відпрацював один вихідний день безоплатно, а зароблені 15 тисяч карбованців перерахував постраждалим від аварії на ЧАЕС. ф.П-5, оп.113, спр.333, арк.30.

Телеграма робітників хімлісгоспу «Орджонікідзе» Красноярського краю щодо номеру рахунку для перерахування грошей постраждалим від аварії на ЧАЕС. ф.П-1, оп.78, спр.315, арк.19.

Телеграма Курлянова А. – працівника Київської фабрики індпошиву та ремонту одягу з пропозицією відпрацювати 1 вихідний день безоплатно, а зароблені кошти передати до фонду допомоги постраждалим від аварії. ф.П-1, оп.78, спр.315, арк.6.

Лист ветерана війни 1941-1945 рр. з м. Києва (прізвище не зазначене) щодо необхідності сказати правду про аварію на ЧАЕС. ф.П-1, оп.78, спр.316, арк.29.

Лист 4-х поколінь родини (Кононенко, Фоя, Тронда) про створення фонду ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. ф.П-1, оп.78, спр.315, арк.57.

Лист Єфремова Миколи Трохимовича, який перебував на поселенні у с. Тайожному Краснодарського краю (за вироком на 15 років ув`язнення) з проханням направити його на ліквідацію аварії на ЧАЕС. ф.П-5, оп.113, спр.386, арк.35.

Питання, що були задані в трудових колективах лекторам товариства «Знання» у зв`язку з аварією на ЧАЕС. ф.П-1, оп.78, спр.316, арк.9.

Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР № 634-188 щодо проведення дезактивацій них робіт в районах УРСР та БРСР, що були радіоактивно забруднені у зв`язку із аварією на ЧАЕС. ф.П-5, оп.118ч, спр.1, арк.1. 

Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 13.06.1986 № 331-рс щодо вилучення з господарського користування радіактивнозабруднених земель. ф.П-5, оп.118ч, спр.3, арк. 24.

Перелік населених пунктів Київської області, евакуйованим жителям з яких відшкодовується компенсація за майнові збитки. ф.П-5, оп.118ч, спр.3, арк.34.

Лист секретаря Прип`ятського міськкому КПУ О.С. Гаманюка з пропозиціями щодо створення вахтового Прип`ятського міськкому КПУ. ф.П-5, оп.113, спр.333, арк.2-3.

Положення про Прип`ятський вахтовий міськком КПУ. ф.П-5, оп.113, спр.333, арк.5.

Відомості про радіаційну обстановку у Київській області. ф.П-5, оп.118ч, спр.9, арк.151.

Рішення № 47 Урядової комісії про віднесення Чорнобиля до 1-ої зони небезпеки. ф.П-5, оп.113, спр.293, арк.52.

Лист секретаря Прип`ятського міськкому КПУ О.С. Гаманюка до Київського обкому КПУ щодо нагородження урядовими нагородами представників 19-ти підприємств та організацій Київської області за мужність та героїзм під час ліквідації аварії на ЧАЕС. ф.П-5, оп.113, спр.333, арк.27.