Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

  • Начальник управління
    економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
    Паніна Наталія Іванівна

Телефони: 6-66-24, 6-15-46
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.>

Графік роботи:
пн. – чт.:з 8:00 до 17:00
пт.: з 8:00 до 15:45
обід з 12:00 до 12:45

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Бориспільської районної

державної адміністрації

від 12.11.2014 № 686

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1. Управління економічного розвитку , торгівлі та інфраструктури є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Управління є бюджетною, неприбутковою установою.

3. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне департаменту економічного розвитку та торгівлі Київської обласної державної адміністрації.

4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації а також положенням про управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Бориспільської районної державної адміністрації (далі - Положення).

5. Основними завданнями управління є забезпечення реалізації в Бориспільському районі:

- державної політики економічного і соціального розвитку;

- державної цінової політики;

- державної регіональної політики;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- державної політики у сфері промислового виробництва;

- державної політики з питань розвитку підприємництва;

- державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

- державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

- державної політики у сфері житлово-комунального господарства ;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

- регіональної політики у сфері управління комунальної власності.

6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

6.1.організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

6.2.забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

6.3.бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

6.4.аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки Бориспільського району, проводить оцінку внутрішньо-регіональної диференціації економічного і соціального розвитку;

6.5.розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

6.6.бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку на середньо- та короткостроковий період , надає пропозиції до загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, реформування та розвитку житлово-комунального господарства, забезпечення населення якісною питною водою , інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами на території Бориспільського району;

6.7.розробляє прогнози економічного і соціального розвитку Бориспільського району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти районних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

6.8.забезпечує контроль за виконанням показників програми економічного і соціального розвитку Бориспільського району на короткостроковий період;

6.9.здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку Бориспільського району;

6.10.проводить моніторинг впливу на економіку цінової політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району у межах наданих чинним законодавством повноважень;

6.11.розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

6.12.готує пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевих бюджетів державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

- створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

6.13.аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає відповідну інформацію до департаменту економічного розвитку та торгівлі Київської ОДА;

6.14.бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньо-строкових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

6.15.розробляє проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує її виконання, здійснює моніторинг виконання програми;

6.16. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

6.17.бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства , побутового , комунального та транспортного обслуговування;

6.18.сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

6.19.бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

6.20.бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів;

6.21.бере участь у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами у забезпеченні системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги ;

6.22.бере участь у підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню;

6.23.здійснює аналіз результатів зовнішньоекономічної діяльності району та вносить пропозиції щодо нарощування експортного потенціалу;

6.24.сприяє у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участі підприємств та організацій Бориспільського району у виставково-ярмаркових заходах;

6.25.інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

6.26.готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Бориспільської районної державної адміністрації;

6.27.бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6.28.вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету в межах своєї компетенції та своїх обов’язків ;

6.29.забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6.30.розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

6.31.бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6.32.бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

6.33. здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;

- проводить моніторинг здійснення запланованих закупівель;

- надає розпорядникам бюджетних коштів консультаційну та методичну допомогу з питань здійснення закупівель;

6.34. бере участь у формуванні Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

6.35.опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

6.36.забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6.37.постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

6.38.контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

6.39.забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.40.бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

6.41.забезпечує захист персональних даних;

6.42.здійснює інші передбачені законом повноваження;

6.43.скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6.44. має право одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.45. забезпечує реалізацію функцій щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл Бориспільського району, в тому числі у сфері комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту та соціального захисту, а саме:

- готує та у встановленому порядку та надає райдержадміністрації пропозиції для внесення їх Бориспільській районній раді про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності, погоджує проекти їх статутів (положень) та інших установчих документів;

- готує пропозиції голові райдержадміністрації та проекти рішень районної ради про затвердження порядку;

- відрахування до бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами та їх об’єднаннями, що знаходяться у спільній власності; - конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності;

- відчуження об’єктів спільної власності; - списання об’єктів спільної власності;

- передачі об’єктів спільної власності з балансу на баланс підприємств, установ, закладів та інших організацій у межах спільної власності;

- передачі в оренду (суборенду) об’єктів спільної власності;

- розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) об’єктів спільної власності;

6.46.аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл Бориспільського району;

6.47. бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, у розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки України;

6.48. бере участь у розробленні довгострокових прогнозів чисельності населення, його статево-вікової структури, програм зайнятості;

6.49. виконує інші функції згідно з покладеними на управління завданнями.

7. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

8. До структури управління входять :

- сектор промисловості та розвитку інфраструктури - 2 одиниці;

- сектор торгівлі, підприємництва та інвестицій - 2 одиниці;

- сектор з питань житлово-комунального господарства - 2 одиниці;

- Центр надання адміністративних послуг - 3 одиниці.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

10. Начальник управління:

10.1.здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

10.2.подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про управління;

10.3.затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

10.4.забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови райдержадміністрації;

10.5.розподіляє і координує роботу структурних підрозділів управління.

10.6.здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

10.7.планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

10.8.вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

10.9.звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

10.10.вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних розпоряджень та рішень сесії районної ради;

10.11.може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10.12.представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

10.13.здійснює добір кадрів;

10.14.проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

10.15.забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

10.16.здійснює інші повноваження, визначені нормативно-правовими актами.

11. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.