Бориспільська районна державна адміністрація

Київської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 12 липня 2017 року                                                                                    № 450

м. Бориспіль

 

Про заходи щодо підготовки та організованого початку  2017/2018 навчального року в  Бориспільському районі

 

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 „Про затвердження Положення про освітній округ” (зі змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р „Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”, від 03 квітня 2017 року № 275-р „Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік”, розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 22 червня 2017 року Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2017/2018 навчального року в Київській області та з метою забезпечення організованого початку 2017/2018 навчального року:

 

1. Затвердити заходи щодо підготовки та організованого початку 2017/2018 навчального року в Бориспільському районі (далі – заходи), що додаються.

 

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити безумовне виконання зазначених заходів.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації                                                              О.В.Туренко

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

Начальник відділу освіти адміністрації ___________________М.І.Каськів

 
 

 

Начальник управління фінансів адміністрації _______________ Т.О.Матяш

 

 

Начальник управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури адміністрації

_______________________ Н.І.Паніна

 

Начальник  юридичного відділу апарату адміністрації _______________ О.В.Завірюха

 

Начальник відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату адміністрації

_______________________ І.М.Гудим


ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження Бориспільської районної державної адміністрації

від ______________ № _______

 

З А Х О Д И

щодо підготовки та організованого початку

2017/2018 навчального року в Бориспільському районі

 

1. Забезпечити реалізацію положень Концепції “Нова українська школа:

1.1. продовжити роботу щодо удосконалення мережі навчальних закладів, створення ліцеїв, гімназій, реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси (навчально-виховні об’єднання) з метою відкриття в них підрозділів дошкільної та позашкільної освіти;

1.2. забезпечити якісне функціонування мережі опорних шкіл, розширення мережі навчальних закладів з профільним вивченням предметів природно-математичного циклу, іноземної філології;

1.3. забезпечити розширення мережі навчальних закладів з інклюзивним навчанням та вихованням;

1.4. забезпечити розширення мережі гуртків позашкільних навчальних закладів, зокрема національно-патріотичного спрямування;

1.5. забезпечити учнів опорних навчальних закладів та дітей з особливими потребами позашкільною освітою

 

Відділ освіти, управління фінансів райдержадміністрації

 

до 15 серпня 2017 року.

 

2. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», вжити відповідних заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання

 

Відділ освіти, служба в справах дітей та сім’ї райдержадміністрації,  керівники загальноосвітніх навчальних закладів

 

до 09 вересня, 09 грудня 2017 року.

 

3. Провести організований набір учнів до 1-х і 10-х класів, забезпечити ефективне комплектування класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

 

до 31 серпня 2017 року.

 

4. На виконання ст. 21 Закону України “Про загальну середню освітуˮ, ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» забезпечити організацію безкоштовного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, батьки яких є учасниками АТО

 

Відділ освіти, управління фінансів райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів

 

до 09 вересня 2017 року.

 

5. Вжити заходів щодо створення умов для підвезення до навчальних закладів, а також до місць проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань та у зворотному напрямку дітей і педагогічних працівників. Забезпечити раціональне та безпечне використання шкільних автобусів, їх технічне обслуговування. Розробити та затвердити відповідно до чинних нормативних актів найбільш економічно вигідні маршрути руху шкільних автобусів з метою максимального охоплення територій району

 

Головне управління Національної поліції в Бориспільському районі, відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

протягом навчального року.

 

6. Продовжити роботу зі створення умов для організації інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах

 

Відділ освіти, управління фінансів райдержадміністрації, керівники навчальних закладів.

 

протягом року.

 

7. Забезпечувати архітектурну доступність приміщень навчальних закладів для дітей з особливими потребами

 

Керівники навчальних закладів

 

протягом року.

 

8. Вжити заходів щодо стовідсоткового забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками шляхом міжшкільного перерозподілу підручників, отриманих за державним замовленням, з урахуванням контингенту учнів, та здійснення закупівлі їх за кошти місцевого бюджету

Відділ освіти, управління фінансів райдержадміністрації

 

до 25 серпня 2017 року.

 

9. Вжити заходів щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів, упроваджувати різні форми дошкільної освіти (соціально-педагогічний патронат, групи короткотривалого перебування, групи вихідного дня). Забезпечити повне охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти

 

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники дошкільних навчальних закладів

 

до 20 серпня 2017 року.

 

10. Вжити організаційних заходів щодо забезпечення навчальних закладів району педагогічними кадрами та створення належних умов для педагогічної діяльності. Сприяти реалізації районних програм соціального захисту педагогів

 

Відділ освіти райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

до 01 вересня 2017 року.

 

11. Забезпечити підключення комп’ютерних комплексів навчальних закладів району до швидкісної мережі Internet

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

до 25 серпня 2017 року.

 

12. Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, учнями навчальних закладів відповідно до чинного законодавства України

 

Відділ освіти райдержадміністрації, Бориспільська центральна районна лікарня, керівники навчальних закладів

 

до 30 серпня 2017 року.

 

13. Створити мережу центрів дистанційного навчання педагогічних працівників, учнів та батьків

Відділ освіти райдержадміністрації

 

до 01 вересня 2017 року.

 

14. Забезпечити науковий та навчально-методичний супровід навчально-виховного процесу. Організувати роботу районних методичних об’єднань

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

до 01 жовтня 2017 року

 

15. Здійснити комплексні роботи щодо підготовки приміщень та будівель навчальних закладів до початку 2017/2018 навчального року та отримати відповідні акти

 

Відділ освіти, управління фінансів, управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

до 15 серпня 2017 року.

                                                     

16. Забезпечити проведення ремонтних робіт на харчоблоках навчальних закладів, оновлення технологічного обладнання та посуду

 

Відділ освіти, управління фінансів, управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

до 15 серпня 2017 року.

 

17. Забезпечити згідно з договорами своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії, вжити заходів для погашення у повному обсязі заборгованості з їх оплати

 

Відділ освіти, управління фінансів райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

до 01 жовтня 2017 року.

 

18. Сприяти укладанню в установленому чинним законодавством порядку договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв

 

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

до 01 вересня 2017 року.

 

19. Провести комплекс заходів з підготовки навчальних закладів до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону

 

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

до 01 вересня 2017 року.

 

20. Провести підготовку енергогосподарств та енергетичного обладнання навчальних закладів, відповідно до вимог Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Київській області, до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року з урахуванням Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464

 

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

до 15 вересня 2017 року.

 

21. Продовжити впровадження енергозберігаючих технологій шляхом заміни ламп освітлення на енергозберігаючі, утеплення фасадів, заміни вікон та дверей, встановлення котлів/конвекторів з покращеним ККД, переведення опалювальних систем на використання альтернативних чи місцевих видів палива

 

Відділ освіти, управління фінансів, управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

до 10 жовтня 2017 року.

 

22. Здійснити перевірку приладів обліку тепла і газу

 

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

до 01 жовтня 2017 року.

 

23. Вжити заходів для створення безпечних умов праці та навчання учасників навчально-виховного процесу, забезпечити виконання вимог пожежної безпеки

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

до 15 серпня 2017 року.

 

24. Продовжити роботу щодо оформлення державних актів на право постійного користування земельними ділянками, відведеними навчальним закладам

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

протягом року.

 

25. Передбачити в генеральних планах населених пунктів району резервування земельних ділянок під будівництво навчальних закладів відповідно до потреб територіальних громад

 

Відділ освіти, відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

 

протягом року.

 

26. Передбачити кошти на придбання шкільних автобусів, комп’ютерної техніки, шкільних меблів, обладнання для предметних кабінетів

 

Відділ освіти, управління фінансів райдержадміністрації

 

до 30 липня 2017 року.

 

27. Провести конференцію працівників системи освіти Бориспільського району

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

до 30 серпня 2017 року.

 

28. Організувати святкування Дня знань у загальноосвітніх навчальних закладах району

 

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

 

01 вересня 2017 року.

 

29. Забезпечити підготовку вчителів на основі компетентнісного підходу до запровадження нового Державного стандарту початкової освіти

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

липень – грудень 2017 року.

 

30. Узагальнити інформацію про виконання зазначених заходів

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня, 01 листопада 2017 року.

                                           

Начальник відділу освіти                                                            М.І.Каськів