Надання спеціалізованої медичної допомоги вторинного рівня жителям Бориспільського району забезпечується Бориспільською центральною районною лікарнею та її структурними підрозділами до складу яких входять: десять стаціонарних відділень на 410 ліжок цілодобового перебування хворих, поліклінічне відділення, жіноча консультація, стоматологічна поліклініка , діагностичні та параклінічні відділення, а також 5 сільських дільничних лікарень на 70 ліжок.

Медична допомога у Бориспільській ЦРЛ надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у законних трудових відносинах та мають відповідну освіту та фахову підготовку. Так станом на 01.01.2015 року у лікарні працюють 241 лікар, та 501 середній медичний працівник. Атестація лікарів становить 100% від підлягаючих атестації, середніх медпрацівників – 97%.

При цьому слід зазначити, що фахівці нашої лікарні намагаються у своїй діяльності впроваджувати і використовувати новітні технології та методики лікування як цього вимагає сучасна медицина. А для отримання необхідної інформації та удосконалення своїх знань вони мають можливість використання мережі Internet, яка стала доступною у кожному стаціонарному відділенні лікарні. Також адміністрацією ЦРЛ здійснюються заходи щодо впровадження в практику спілкування та отримання інформації з застосуванням технологій телемедицини.

З метою забезпечення доступності медичної допомоги сільському населенню, виявленню патологічних станів та захворювань на ранніх стадіях в районі значна увага приділяється проведенню профілактичних оглядів, в тому числі шляхом виїздів фахівців центральної районної лікарні до сільських закладів охорони здоров’я.

Медичними працівниками щоденно проводяться цільові профілактичні огляди на предмет виявлення туберкульозу, СНІД, онкопатології та інших хвороб. Для цього використовуються всі можливі візуальні методики та технічні засоби і апаратура як ЦРЛ так і інших лікувальних закладів. Всі ці заходи направлені на зміцнення та покращення загального стану здоров’я наших людей, подовження їх активного творчого довголіття.  метою підвищення якості та доступності медичної допомоги в ЦРЛ останні роки успішно впроваджуються та використовуються нові методи лікування та діагностики. Так в хірургічному та гінекологічному відділеннях вдало освоєна і використовується методика лапароскопічних операцій на жовчному міхурі, які з 2017 року виконуються на своєму сучасному обладнанні, що було придбане за рахунок бюджетних коштів району, а не на орендованому, як це було раніше. У кардіологічному відділенні вдало використовується методика тромболізису при інфарктах міокарда, що дає можливість значно ефективніше проводити лікування хворих з такою патологією та зменшити летальність від цієї хвороби.

На сьогоднішній день одним з пріоритетних завдань системи охорони здоров’я є організація медичної допомоги дитячому і жіночому населенню і через це даному питанню лікарня надає особливе значення і тому, як результат,за останні три роки показники малюкової та перинатальної смертності по Бориспільському району значно нижчі ніж по Київській області та в цілому по Україні.

Для попередження малюкової смертності медиками проводиться активне виявлення вагітних з асоціальною поведінкою та дітей з неблагополучних сімей та інформування письмово служб у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, та прокуратури.

Виписка новонароджених в сільську місцевість здійснюється тільки в присутності медичного працівника, а новонароджених із кризових сімей – з дозволу служби в справах дітей.

У травматологічному відділенні використовуються впроваджені новітні методики хірургічного лікування захворювань кисті, які в Україні проводяться в не багатьох спеціалізованих лікувальних закладах. Це теж являється фактором покращення доступності та наближення медичної допомоги до населення. Також з метою розширення видів спеціалізованої медичної допомоги та її доступності до пацієнтів, для ефективнішого використання наявного ліжкового фонду з 2014 року в ЦРЛ функціонують 10 нейрохірургічних ліжок на базі травматологічного відділення, що дає значні позитивні результати по лікуванню тяжких хворих.

Оскільки основна діяльність нашої лікарні визначається стаціонарною допомогою хворим, то наведу декілька цифр її діяльності за останній рік.

Так всього у стаціонарі ЦРЛ у 2016 році було проліковано 12918 хворих , з них дітей у дитячому відділенні 1419, в інфекційному 648. Операцій було проведено всіма відділеннями хірургічного профілю – 2742, з яких 2384 – планових, 358– ургентних. Прийнято пологів – 700, Профілактичних обстежень пацієнтів – 150 тисяч. Проведено рентгенологічних обстежень - 92207, ендоскопій – 1420, УЗД-обстежень – 81744, флюорографій – 19470. План ліжко-днів в цілому по ЦРЛ виконаний на 100,0 % (проти 98,0 % у 2015р.), за рахунок перевиконання плану терапевтичним, кардіологічним, гінекологічним, хірургічним та неврологічним відділеннями, які постійно працюють з перевантаженням.

Щорічно у діяльності ЦРЛ значне місце займає робота по профілактиці туберкульозу та лікуванню хворих в зв’язку з погіршенням в Україні епідемічної ситуації по цьому захворюванню. Всього захворіло на активний туберкульоз у 2016 році 71 особа проти 63 хворих у 2015 році, а за 2017 рік вже виявлено і поставлено на облік 18 хворих.

Переважаючою клінічною формою є хворі з дисемінованим та інфільтративним формами туберкульозу, тобто найбільш епідеміологічно несприятливими формами туберкульозу. А серед хворих з вперше виявленим туберкульозом є особи працездатного віку від 25 до 45років.

Тому для зменшення захворюваності, смертності та покращення ефективності лікування хворих у 2017 році будемо забезпечувати ефективніше використання імунологічного, лабораторного та рентгенологічного обстеження, намагатись застосовувати примусове лікування для асоціальних осіб та проводити профілактично-освітню роботу серед хворих на алкоголізм, наркоманію та ВІЛ-інфікованих.

З 1-го травня Бориспільська ЦРЛ розпочала реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну. В проекті приймає участь 3 аптеки. Також прийнята міськрайонна програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2017 рік, що дозволяє 100% покриття потреби на інсулін мешканців нашого району.

Враховуючи нинішню складну фінансово-економічну, соціально-політичну ситуацію в Україні, а також необхідність перебудови в системі охорони здоров’я, її реформування та перехід до економічних методів управління, виникають і нові завдання перед лікувально-профілактичними закладами району. До числа найважливіших, які необхідно нам вирішувати у 2017 році слід віднести забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо її удосконалення та реформування.

В даний час нами опрацьовуються останні законодавчі та нормативні документи по реформуванню системи охорони здоров’я України, зокрема щодо створення госпітальних округів, одним з яких є Рамкові вимоги до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів, які розроблені Міністерством охорони здоров’я України.

Детально розглянувши їх адміністрація лікарні разом із районними спеціалістами прийшли до висновку , що в разі здійснення їх положень стан медичної допомоги нашому населенню значно погіршиться. Адже в структурі ЦРЛ ( а в майбутньому лікарні інтенсивного лікування першого рівня) будуть відсутні нині існуючі кардіологічне, неврологічне, травматологічне та інфекційне відділення, а також багато фахівців спеціалістів вузького профілю.

В зв’язку з цим нами направлено в Департамент ОЗ КОДА аргументоване обґрунтування неможливості позитивного сприйняття положень рамкових вимог та застосування їх для нашого району на виконання Постанови КМ України № 932 від 30.11.2016 р. До складу членів Госпітальної ради Східного госпітального округу від Бориспільського району обрані Щур О.П та Ільчишина А.М., та від М.Бориспіль – Пасенко Л.В. Луців І.М. та Черенок Є.П.

Також у 2017 році лікарні необхідно забезпечити :

  • ефективне використання наявних ресурсів галузі в т.ч. бюджетних коштів;
  • ширше залучення позабюджетних надходжень, спонсорської допомоги та інвесторів та від м. Бориспіль,
  • виконання заходів передбачених державними та регіональними медичними програмами;
  • покращення роботи по організації надання медичної допомоги декретованим категоріям населення, і в першу чергу дітям, вагітним та інвалідам;
  • збереження, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази лікарні, а також багато інших заходів направлених на покращення організації медичної допомоги дитячому та дорослому населенню.

Головний лікар ЦРЛ О.П.Щур