23 лютого 2017 року Верховною радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» № 1910-VIII (далі – Закон №1910- VIII).

Вказаним Законом внесено зміни до підпукту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, яким виключно для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб надається визначення понять членів сім’ї фізичної особи першого та другого ступеня споріднення. Зокрема, вводиться такий поділ:

  • членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.
  • членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Статтею 174 Податкового кодексу України визначаються ставки, за якими оподатковуються об’єкти спадщини. Відповідно за нульовою ставкою буде оподатковуватись дохід, отриманий від прийняття у спадщину майна спадкоємцями фізичними особами, які є родичами зі спадкодавцем першого або другого ступеня споріднення, до яких віднесено:

  • батьків фізичної особи
  • її чоловіка або дружину,
  • дітей такої фізичної особи, у тому числі усиновлених,
  • її рідних братів та сестер,
  • її бабу та діда з боку матері і з боку батька,
  • онуків.

Законом №1910-VIII визначається також окремі положення оподаткування доходу отриманого платником податку у вигляді дарунку від фізичних осіб. Згідно з новою редакцією пункту 174.6 статті 174 Податкового кодексу України відбувається уточнення переліку об’єктів дарування: вони прирівнюються до переліку об’єктів спадщини визначених в пункті 174.1. цієї ж статті.

Оподаткування дарунку здійснюється за правилами встановленими для оподаткування спадщини.

Відповідно за нульовою ставкою буде оподатковуватись дохід, отриманий фізичною особою від прийняття в дарунок майна на підставі договору дарування укладеного між родичами першого та другого ступеня споріднення.

Статтю 174 Податкового кодексу України доповнено пунктом 174.8, яким передбачається, що у разі спадкування будь-яких об’єктів спадщини/дарунків, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається.

Закон №1910- VIII відповідно до перехідних положень набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до доходів, отриманих починаючи з 1 січня 2017 року платником податків у вигляді спадщини/дарунку.

Державний нотаріус Бориспільської районної державної нотаріальної контори Н.Б. Черненко