Спадкування за законом має місце тоді, коли не існує заповіту.

Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.

Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.

Цивільним кодексом України визначається п’ять черг спадкоємців за законом.

ПЕРША ЧЕРГА СПАДКОЄМЦІВ ЗА ЗАКОНОМ (стаття 1261 Цивільного Кодексу України):

Діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті.

Той з подружжя, який пережив спадкодавця.

Батьки спадкодавця.

Доказом родинних та інших відносин спадкоємців зі спадкодавцем є: свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану, повний витяг з реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису, копії актових записів, копії рішень суду, що набрали законної сили, про встановлення факту родинних та інших відносин (п. 4.2 Глави 10 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).

ДРУГА ЧЕРГА СПАДКОЄМЦІВ ЗА ЗАКОНОМ (стаття 1262 Цивільного Кодексу України):

Рідні брати та сестри спадкодавця. 

 Баба та дід спадкодавця як з боку батька, так і з боку матері.

ТРЕТЯ ЧЕРГА СПАДКОЄМЦІВ ЗА ЗАКОНОМ (стаття 1263 Цивільного Кодексу України):

Рідні дядько та тітка спадкодавця.

ЧЕТВЕРА ЧЕРГА СПАДКОЄМЦІВ ЗА ЗАКОНОМ (стаття 1264 Цивільного Кодексу України):

Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. Юридичний факт проживання однією сім’єю зі спадкодавцем протягом п’яти років до часу відкриття спадщини має бути встановлений винятково рішенням суду, яке набрало законної сили

П'ЯТА ЧЕРГА СПАДКОЄМЦІВ ЗА ЗАКОНОМ (стаття 1265 Цивільного Кодексу України) :

Інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.

Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця.     Народження самого спадкодавця не входить до цього числа.

Утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї.

Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім’ї спадкодавця, але не менш як п’ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

Факт перебування на утриманні підтверджується рішенням суду, що набрало законної сили, про встановлення факту перебування непрацездатної чи неповнолітньої особи на утриманні.

Крім того статтею 1266 Цивільного Кодексу України передбачено СПАДКУВАННЯ ЗА ПРАВОМ ПРЕДСТАВЛЕННЯ (спадкування замість іншого родича, якого немає в живих на момент смерті спадкодавця).

Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Прабаба, прадід спадкують ту частку спадщини, яка б належала за законом їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові (сестрі, братові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові (тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Якщо спадкування за правом представлення здійснюється кількома особами, частка їхнього померлого родича ділиться між ними порівну.

При спадкуванні по прямій низхідній лінії право представлення діє без обмеження ступеня споріднення.

Спадкування усиновленими та усиновлювачами (стаття 1260 Цивільного Кодексу України) :

           1. У разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, з одного боку, та усиновлювач і його родичі - з другого, прирівнюються до родичів за походженням. 
           2. Усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого, інших    його             родичів            за походженням           по        висхідній лінії. Батьки усиновленого та інші його родичі за походженням по висхідній лінії не спадкують за законом після смерті усиновленого та            його     нащадків. 
          3. Якщо за рішенням суду про усиновлення збережений правовий зв'язок між усиновленим та його бабою, дідом, братом та сестрою за походженням, то у разі смерті його баби, діда за походженням усиновлений має право на спадкування за правом представлення, а у разі смерті його брата, сестри за походженням - має право на спадкування як спадкоємець другої черги. 
         У разі смерті усиновленого його баба, дід, брат, сестра за походженням, з якими був збережений правовий зв'язок, спадкують на загальних підставах.

Державний нотаріус

Бориспільської районної

Державної нотаріальної контори                                                                      Н.Б. Черненко