Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради

//Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради

2021-06-09T13:31:15+00:00 09 Червня 2021|

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту).

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: 

Детальний план території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту) є містобудівною документацією місцевого рівня, що призначений для уточнення проектних рішень Схеми планування території Бориспільського району Київської області, визначення параметрів забудови земельної ділянки в адміністративних межах Гнідинської сільської ради (Золочівської сільської ради) для розміщення перспективної забудови з врахуванням існуючих планувальних обмежень. Територія проєктування складається з двох земельних ділянок (кадастрові номери ділянок – 3220882600:04:001:1866, 3220882600:04:001:1886) та суміжних території.

Завданнями детального плану території є:

 1. Деталізація архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної документації (Схема планування Бориспільського району) з урахуванням раціонального розташування  об’єктів нового будівництва, а також здійснення інженерного забезпечення в межах території, що проектується.
 2. Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.
 3. Визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
 • попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
 • створення транспортної інфраструктури;
 • організації транспортного і пішохідного руху;
 • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;
 • комплексного благоустрою та озеленення.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області.

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 11 червня 2021 року і триває до 25 червня

2021 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слуханьразі проведення):

Проведення громадських слухань щодо заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту)» не здійснюється.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися із заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту):

Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту) можна в приміщенні відділу містобудування та архітектури Бориспільської районної державної адміністрації за адресою: м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту) також розміщена на офіційному сайті РДА: http://www.raybori.gov.ua

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Бориспільська районна державна адміністрація.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі:

08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74

Електронна адреса: rda@raybori.gov.ua

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 11.06.2021 по 25.06.2021.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Бориспільська районна державна адміністрація.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту).

1) Замовник СЕО та виконавець

Замовником проєкту є Бориспільська районна державна адміністрація Київської області.

Виконавець – ТОВ «Адванс Інвест».

2) Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту) є містобудівною документацією місцевого рівня, що призначений для визначення параметрів забудови земельної ділянки в адміністративних межах Гнідинської сільської ради (Золочівської сільської ради)  для розміщення перспективної забудови з врахуванням існуючих планувальних обмежень. Територія проєктування складається з двох земельних ділянок (кадастрові номери ділянок – 3220882600:04:001:1866, 3220882600:04:001:1886) та суміжних території.

Завданнями детального плану території є:

 1. Деталізація архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної документації (Схема планування Бориспільського району) з урахуванням раціонального розташування  об’єктів нового будівництва, а також здійснення інженерного забезпечення в межах території, що проектується.
 2. Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.
 3. Визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
 • попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
 • створення транспортної інфраструктури;
 • організації транспортного і пішохідного руху;
 • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;
 • комплексного благоустрою та озеленення.

При розробленні детального плану території враховується Схема планування території Бориспільського району Київської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

3) Визначення документом державного планування умов для здійснення діяльності на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть ймовірний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального та цільового призначення територій. Детальні плани територій, відповідно до ст.19, зокрема, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
 • охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

4) Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Виконання стратегічної екологічної оцінки документа державного планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків реалізації проектних рішень на окремі складові навколишнього природного середовища – ґрунт, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

На проектованій території об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. Також проектована територія не межує з територіями з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі здоров’я населення.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті СЕО детального плану території з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути «нульовий» та «базовий» варіанти.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території Золочівської територіальної громади, зокрема:

 • недостатнє озеленення населених пунктів;
 • близьке розташування Київської ТЕЦ та сміттєспалювального заводу «Енергія»;
 • незадовільна якість питної води;
 • розповсюдження карантинних рослин;
 • наявність стихійних сміттєзвалищ в лісонасадженнях, поблизу річок, в зоні житлової забудови;
 • відсутність розвитку туристично-рекреаційних можливостей сіл.

При здійсненні стратегічної екологічної оцінки буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території. З метою визначення сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до документа державного планування, будуть розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства, а також в нормативних актах місцевих рад та адміністрацій, зокрема: «Програма охорони навколишнього природного середовища на території Золочівської сільської ради на 2021 рік», «Програма благоустрою сіл Вишеньки, Гнідин, Петропавлівське на 2021 рік», Програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності сіл Вишеньки, Гнідин, Петропавлівське на 2021 рік». Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

При виконанні стратегічної екологічної оцінки буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін території з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення громадського обговорення з метою отримання зауважень і пропозицій;
 • проведення консультацій з уповноваженими органами щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу документа державного планування на складові довкілля та на стан здоров’я населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження документа державного планування на довкілля.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • регіональну доповідь про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • лабораторні дослідження стану довкілля,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Комплекс проектних рішень, що приймається для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, включає:

 • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.;
 • охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку  для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який буде виконано відповідно до вимог ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області, відділ містобудування та архітектури  (08300, Київська обл., Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Гнідинської (Золочівської) сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту) (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

Авторизація
*
*
Напишіть відповідь: 1   +   2   =  
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
WordPress Lessons Розробка та підтримка сайту - ТОВ "РОЯЛТІ ГРУПП"