Вакансія начальника відділу архівної справи та реєстраційних дій Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (ДОБІР)

//Вакансія начальника відділу архівної справи та реєстраційних дій Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (ДОБІР)

Вакансія начальника відділу архівної справи та реєстраційних дій Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (ДОБІР)

2021-04-08T14:08:17+00:00 12 Серпня 2020|

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення добору на вакантну посаду  державної служби категорії «Б» – начальника відділу архівної справи та реєстраційних дій Бориспільської  районної державної адміністрації Київської області

Загальні умови
Посадові обов’язки Координувати діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства на території району;

складати і за погодженням з Державним архівом Київської області подання на затвердження до райдержадміністрації планів розвитку архівної справи та забезпечення їх виконання;

забезпечувати зберігання, облік та охорону облікових документів і довідкового апарату до них;

організовувати роботу пов’язану з віднесенням профільних документів до Національного архівногого фонду або вилучення документів з нього незалежно від місця зберігання і форм власності;

подавати на затвердження Державному архіву Київської області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

перевіряти  роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів місцевого самоврядування , підприємств, установ та організацій  незалежно від форм власності, зокрема об’єднань громадян , громадських спілок, релігійних організацій з метою здійснення контролю за дотримання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

надавати архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб, перегляд в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

здійснювати підготовку наказів у межах своєї компетенції, забезпечувати контроль за їх виконанням;

виконувати інші доручення, пов’язані з виконанням делегованих повноважень.  

Умови оплати праці посадовий оклад – 7400 грн.,  надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у доборі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Документи приймаються до 16 серпня 2020 року включно.

Додаткові (необов’язкові) документи Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Також може подаватися додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів Відділ управління персоналом, документообігу та організаційно-інформаційної діяльності  апарату Бориспільської районної державної адміністрації, 

м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, каб. 21,

о 10:00 18 серпня 2020 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Синяков Андрій Віталійович

(04595) 6-11-42,

yprpersonal1415@ukr.net

Кваліфікаційні  вимоги
1 Освіта вища (магістр)
2 Досвід роботи Не менше одного року на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4 Володіння іноземною мовою

 

не обов’язково
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача

досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word,  Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office

навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, вміння використовувати комп’ютерно-копіювальну техніку, програмне забезпечення, засоби зв’язку;

 

2 Ділові якості аналітичні здібності;

виваженість;

здатність концентруватись на деталях;

стійкість; 

оперативність;

уміння працювати в команді;

 

3 Особистісні якості ініціативність;

дисциплінованість;

тактовність;

комунікабельність;

відповідальність;

неупередженість;

рішучість.

 

Професійні  знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Конституція України;

Закон України «Про державну службу»; 

Закон України «Про запобігання корупції»

 

 

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане з завданнями та змістом роботи державного службовця  відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закон України «Про місцеве самоврядування»;

Закон України «Про інформацію» ;

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 584/23116 (зі змінами);

Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 19.11.2013 № 2438/5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 року за № 1983/24515 (зі змінами);

Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 250/26695;

Методика оцінювання фізичного стану документів, схвалена засіданням Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 27.12.2013 № 6;

Методичні рекомендації зі страхування документів НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами, схвалені протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України від 24.11.2011 № 1;

Методичні рекомендації «Копіювання документів у архівних установах України», схвалені протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 09.02.2017 № 1;

Методичні рекомендації «Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з паперовими носіями», схвалені протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 09.10.2012 № 3.

 

 

 

       

                                        

 

 

 

 

 

Авторизація
*
*
Напишіть відповідь: 1   +   1   =  
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
WordPress Lessons Розробка та підтримка сайту - ТОВ "РОЯЛТІ ГРУПП"