Оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади директора КНП Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

//Оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади директора КНП Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

Оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади директора КНП Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

2019-05-29T14:45:50+00:00 23 Квітня 2019|

Додаток

до протоколу № 1 від 22.04.2019 року

 

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

директора Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

 

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

 Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпоряджень Бориспільської районної державної адміністрації Київської області від 28.03.2019 № 143 “Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”, від 17.04.2019 № 189 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”,

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

Скорочена найменування українською мовою: КНП “БРЦПМСД”

Юридичне місцезнаходження закладу: 08350, Київська область, Бориспільський район, село Глибоке, вулиця Паркова, 27А

Фактичне місцезнаходження закладу: 08300, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Гоголя,2

 Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика

Комунальне некомерційне підприємство Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Основною метою створення  Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Бориспільського району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з  профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут  Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” затверджено рішенням сесії Бориспільської районної ради від 13.02.2018 № 277-18-VII (ознайомитися із Статутом, в т. ч. структурою даного закладу, можна за наступним посиланням https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19TB95kh9gNjVO1im8cq4a3aBmHfZJHnw):

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” на 2019 рік складають:

Загальний фонд – 44305600 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 23 квітня 2019 року

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 22 травня 2019 року, 17.00 год. включно.

 Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, каб. 27  (відділ з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Бориспільської районної державної адміністрації Київської області)

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок – тел.04595-6-11-01, е-mаіl: yprpersonal1415@ukr.net (тема: Конкурс на керівника закладу охорони здоров’я )

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017  № 1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості – повна (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії – 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 Вимоги до претендента:

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»;

– вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»;

– стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» не менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

Вільне володіння державною мовою, знати чинне законодавство про охорону здоров’я, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудове, антикорупційне законодавство, мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

        конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF.

За рішенням Органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

27.05.2019 року о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

28.05.2019 року о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Бориспільська районна державна адміністрація Київської області, актовий зал, 3-й поверх.

08301, Київська область, м. Бориспіль,  вул. Київський шлях,74

_______________________________________________________________________

Витяг з протоколу № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

Авторизація
*
*
Напишіть відповідь: 4   +   5   =  
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
WordPress Lessons Розробка та підтримка сайту - ТОВ "РОЯЛТІ ГРУПП"