Про районний бюджет Бориспільського району на 2019 рік

//Про районний бюджет Бориспільського району на 2019 рік

Про районний бюджет Бориспільського району на 2019 рік

2019-01-21T11:38:09+00:00 17 Січня 2019|

 Бориспільська районна рада

Київської області  сьомого скликання

            РІШЕННЯ                

 

 «___»_______ 20__  року                                                                            № ______

 

Про районний бюджет
Бориспільського району

 (назва адміністративно-територіальної одиниці)
на
2019 рік

 (бюджетний період)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Бориспільська районна рада вирішила:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи районного бюджету у сумі 814537189 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 806763689 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 7773500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 814537189 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 794245689 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 20291500 гривень;

повернення кредитів до районного бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду районного бюджету –
0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 0,00 гривень;

надання кредитів з районного бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету –
0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 0,00 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі
12518000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі
12518000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 3000000 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 4300000 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Управлінню фінансів Бориспільської районної державної адміністрації надати право щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 569079189 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 96, 97, 101, 102, 103-2, 103-4, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також інші надходження відповідно до Закону України  «Про Державний бюджет України 2019 рік»;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України, а також інші надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»:

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами 6, 9 частини 1
  статті 691 та пункту 7 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70, пункту 2 частини 2 та частини 3 статті 71 Бюджетного кодексу України,
 2. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг районного боргу у сумі 0,00 гривень та граничний обсяг гарантованого районного боргу у сумі 0,00 гривень.
 3. Установити, що у 2019 році місцеві гарантії у сумі 0,00 гривень можуть надаватись:

1) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;

2) для реалізації інвестиційних проектів згідно з принципами, умовами та процедурами, визначеними на підставі міжнародних договорів.

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Надати право управлінню фінансів Бориспільської районної державної адміністрації, за погодженням постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів:

– укладати в установленому порядку угоди з Бориспільським управлінням Державної казначейської служби України  Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

У період між сесіями районної ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

 1. Забезпечити обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
 2. Забезпечити головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо по загальному та спеціальному фондам бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету на підставі розпорядження голови адміністрації за погодженням постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів.
 2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 3. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Дане рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів (голова комісії – Марисенко В.М.)

 

Голова районної ради          ________                                                       .М.Байчас

 

Рішення Бориспільської районної ради сьомого скликання про районний бюджет Бориспільського району на 2019 рік

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

 

Авторизація
*
*
Напишіть відповідь: 9   +   4   =  
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
WordPress Lessons Розробка та підтримка сайту - ТОВ "РОЯЛТІ ГРУПП"