Алгоритм забезпечення особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю технічним засобом реабілітації

//Алгоритм забезпечення особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю технічним засобом реабілітації

Алгоритм забезпечення особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю технічним засобом реабілітації

2018-06-21T16:17:33+00:00 21 Червня 2018|

Алгоритм забезпечення особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю технічним засобом реабілітації згідно постанови Кабінету Міністрів України №321 та згідно постанови про внесення змін до неї №238 від 14.03.2018р.

1. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю або їх законний представник звертається в орган соціального захисту населення за місцем реєстрації, для отримання направлення на забезпечення технічним засобом реабілітації (далі ТЗР) із необхідними документами:

  • Заява про взяття на облік.
  • Паспорт або свідоцтво про народження.
  • Ідентифікаційний код.
  • Висновок МСЕК (ЛКК).
  • Індивідуальна програма реабілітації.
  • Довідка про реєстрацію місця проживання (для дітей).
  • Посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.

2. В органі соціального захисту населення особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю або їх
законний представник обирають підприємство, яке їх забезпечить ТЗР. Працівник органу
соціального захисту населення виписує направлення на забезпечення ТЗР та створює цифровий
договір у Централізованому банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ).

3. Підприємство протягом наступних 20-ти робочих днів проводить медичне анкетування для
підбору моделі ТЗР згідно функціональних можливостей користувача залежно від його
індивідуальних потреб та подає органу соціального захисту населення згоду/відмову на
забезпечення відповідним ТЗР.

4. Підприємство роздруковує договір та медичну анкету в 3-ьох екземплярах та надсилає в орган
соціального захисту населення на підпис начальником органу соціального захисту населення,
особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю або їх законним представником. *

5. Після укладання тристороннього договору усі примірники договорів, підписані органом
соціального захисту населення, особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю або їх законним
представником та підприємством, надсилаються органом соціального захисту населення сторонам
договору протягом 5-ти робочих днів з дати його підписання. *

6. Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з
інвалідністю здійснюється підприємством не пізніше 40 робочих днів з дати укладення договору.
Разом з ТЗР особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю або їх законному представнику
надсилається акт з прийому-передачі робіт у 3-ьох екземплярах для підпису та зворотної
відправки на підприємство.

7. Після забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю технічним засобом реабілітації
згідно з тристороннім договором підприємство надсилає органу соціального захисту населення
рахунок та три примірника акта прийому-передачі робіт, підписані особою з інвалідністю,
дитиною з інвалідністю або їх законним представником та керівником підприємства, для
подальшого підписання органом соціального захисту населення та перерахування коштів в
установленому порядку. *

8. Підписані трьома сторонами акти прийому-передачі робіт надсилаються органом соціального
захисту населення усім сторонам договору.

Додаткові примітки
*даний алгоритм дій може змінюватись відповідно до побажань особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або їх
законного представника, органу соціального захисту населення за згодою усіх сторін та не суперечити постанові
№321 зі змінами №238 від 14 березня 2018р

Авторизація
*
*
Напишіть відповідь: 0   +   2   =  
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
WordPress Lessons Розробка та підтримка сайту - ТОВ "РОЯЛТІ ГРУПП"