Юридичний журнал «Право України» репрезентує нові загальнонаціональні проекти у вигляді окремих серій книг

//Юридичний журнал «Право України» репрезентує нові загальнонаціональні проекти у вигляді окремих серій книг

Юридичний журнал «Право України» репрезентує нові загальнонаціональні проекти у вигляді окремих серій книг

2018-03-11T11:07:05+00:00 06 Березня 2018|

Юридичний журнал «Право України» репрезентує нові загальнонаціональні проекти у вигляді окремих серій книг: «Скарбниця пам’яток українського права», «Скарбниця української правничої думки», «Скарбниця світової правничої думки» та «Скарбниця українських реліквій», що реалізуються під егідою загальнонаціонального юридичного журналу «Право України».

Зазначені серії покликані відновити й утвердити українські правові та культурні традиції, консолідувати суспільство у національному самоствердженні, підвищити рівень обізнаності українців щодо кращих взірців світової правничої думки, адже спрямовані на розвиток правової свідомості та праворозуміння, укорінення правової культури і поваги, зміцнення української державності.

«Скарбниця пам’яток українського права» – це пам’ятки українського звичаєвого та канонічного права, пам’ятки українського права Руської та Галицько-Волинської держав, Української держави – «Війська Запорізького», періодів Російської, Австрійської та Австро-Угорської імперій, пам’ятки права Української Народної Республіки періоду Центральної Ради, Української держави періоду гетьмана Павла Скоропадського, Української Народної Республіки за часів Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, періоду Української СРР/РСР, а також періоду відновлення української державності (Карпатська Україна, Українська держава) та право сучасної України.

«Скарбниця української правничої думки» — це визначні праці таких відомих українських вчених-правознавців, як: М. Василенко, С. Дністрянський, М. Драгоманов, Б. Кістяківський, В. Корецький, А. Стоянов, М. Чубинський та багатьох інших.

«Скарбниця світової правничої думки» – це перекладені українською мовою кращі твори таких знаних у всьому світі філософів та вчених-правників, як: Арістотель, Р. Алекси, Ч. Беккаріа, А.В. Дайсі, Р. Дворкін, Г. Гроцій, Г. Гуго, Г. Лаутерпахт, Дж. Локк, Н. Макіавеллі, Ш-Л. Монтеск’є, Р. Паунд, Платон, І. Покровський, Ж.-Ж. Руссо, Фрідріх Карл фон Савіньї, Г. Шершеневич та багатьох інших.

«Скарбниця українських реліквій» – це кращі твори української культури та писемності від Правди Ярослава Мудрого до Акту проголошення незалежності України, до яких відносимо: Повість минулих літ, Буквар Івана Федорова, Апостол, перше видання Кобзаря, Пересопницьке Євангеліє та інші.

Схема координації урядом України серій видань “Скарбниця”

Авторизація
*
*
Напишіть відповідь: 3   +   5   =  
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
WordPress Lessons Розробка та підтримка сайту - ТОВ "РОЯЛТІ ГРУПП"